Lista e Anëtarëve të Bordit të KMDK SH.A

Izja MjekuKryesues i BD të KMDK SH.A
Arlinda NallbaniAnëtar i BD të KMDK SH.A
Valbona Fazliu Xheladini Anëtar i BD të KMDK SH.A
Besnik AliuAnëtar i BD të KMDK SH.A