Kryeshefi Ekzekutiv dhe Stafi i Lartë Menaxherial

 

Kryeshef Ekzekutiv
Lule PashkuSekretare
Shpend GjugjaZyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit
Valmir MusliuAuditor i Brendshëm